FIFANARAHANA FIOFANANA MIZATRA ASA : CNTEMAD – MINISITERA TOEKARENA SY NY FITATANAM-BOLA


Anisan’ireo toeram-pianarana ambony eto Madagasikara voasafidin’ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny fitantanam-bola hiarahamiasa ny CNTEMAD amin’ny fiofanana mizatra asa (« stage ») ireo mpianatra mandranto fianarana ao aminy.
Vita omaly Talata faha 12 Janoary 2021 ny fanaovan-tsonia izany fifanaraham-piarahamiasa izany.
Voarakitra ao anaty taratasy fifanarahana ihany koa ny ady amin’ny diplaoma osoka, ny fampiroboroboana ny sehatry ny fikarohana, ary ny fampiofanana ireo mpiasan’ny Minisitera ho fanatsarana ny faripahaizana sy ny fahaizamanao.